Ann Lundén Jacoby


 

Upsala Nya Tidning

Udrag fra anmeldelsen i Upsala Nya Tidning den 29. marts 2003 i forbindelse med Ann Jacobys separatudstilling

Af Cristina Karlstam

...Sin utställning i Ekeby Qvarn har Uppsalabördiga Ann Lundén Jacoby valt att kalla Resan. Det är en adekvat rubrik. Motiven i hennes kraftfulla, färgstarka måleri hör alla mer eller mindre intimt samman med färd, förflyttning - kort sagt resa. Det kan vara mannen som blickar ut mot planen på flygplatsen eller han som sitter bakom ratten i sin bil. Det kan vara resenärer på perrongen, redo att stiga ombord på det röda tåget. Det kan handla om två tågs möte i en brant kurva i ett nattligt landskap där strålkastarna från loken är de enda ljuskällorna, eller det kan vara vandrerskan på den gula vägen, på väg mot okänt mål. Så ser Ann Lundén Jacobys målade värld ut ur motiviskt perspektiv. Men här gestaltas också en annan resa, som kunde kallas inre eller benämnas livsresan: den får sitt uttryck i den herrelösa bilen genom vars tomma vindruta den gula himlens sken lyser. Den formuleras i en annan bild genom en folktom hållplats, belyst av dimmiga neonljus. Det är bilder som beskriver frånvaro, förlust, övergivenhet, bilder som kanske handlar om livets gång och dess ofrånkomliga slut.....

 

Tilbage